Kdo jsme

Studentský klub projektového řízení (SKPŘ) vznikl na počátku roku 2012 při Vysoké škole ekonomické (VŠE) v Praze. Náš klub je složen převážně z absolventů a studentů vysokých škol, které spojuje společný zájem o oblast projektového řízení. Naším hlavním dlouhodobým cílem je přispívat k rozvoji tohoto dynamicky rozvíjejícího se oboru v České republice.

 

Co děláme

Pro naše členy pořádáme vždy v průběhu semestru pravidelné schůzky, kde:

  • získávají teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti projektového řízení i dalších manažerských dovedností;
  • nabízíme možnost zapojit se do řízení a realizace reálných projektů (interních či od našich partnerů);
  • zprostředkováváme členům pracovní příležitosti od našich partnerů;
  • mají příležitost poznat se s lidmi podobného zaměření a sdílet navzájem své zkušenosti.

Mimo to pořádáme další odborné přednášky a workshopy za účasti manažerů z praxe.

 

Identifikační údaje

Název subjektu: Studentský klub projektového řízení, z.s.

IČO: 22754261

Sídlo: Vysoká škola ekonomická v Praze, náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Praha 3 - Žižkov, 130 67

Bankovní účet: 2600389426/2010

 

Další informace

Partneři klubu