"Proud to be a European - The importance of Active Citizenship", tak zní celý název konference, která se koná 11.-12. září 2015 v maďarském Nagykovácsi. Sejdou se zde řečníci a účastníci z 15 různých zemí, kteří zde budou předvádět své prezentace a debatovat na dané téma. Za náš klub si jde zkusit tuto mezinárodní zkušenost Radim Bobek.

Více informací o celém projektu naleznete na těchto odkazech:

Partneři klubu