Vážení přátelé projektového řízení,

Stojíme na počátku nového roku, a to s sebou přináší skvělou příležitost k malému ohlédnutí se zpět a zamyšlením nad tím, co se nám povedlo či nepovedlo v roce minulém. Pro nás ve Studentském klubu projektovém řízení šlo bezpochyby o nejnabitější rok v naší prozatímní historii. Co tedy máme za sebou? A na co se můžete těšit v novém roce?

36 projektových událostí

V roce 2014 se nám podařilo uspořádat celkem 36 (!) veřejně přístupných událostí, jejichž primárním zaměřením byla oblast projektového řízení. Za tímto úctyhodným počtem se skrývá:

  • 23 pravidelných schůzek, které se v době výuky konají každé úterý večer v prostorách pražské VŠE;
  • 4 projektová piva / rumy, jakožto příležitosti k neformálnímu setkání se zkušenými projektovými matadory z praxe;
  • 4 zvané přednášky s hosty ze společností Komix, Geosense, IBM a Telefónica O2;
  • 4 zvané workshopy s hosty ze společností ČSOB, Česká spořitelna, ICZ a Microsoft;
  • a uspořádali jsme vůbec první ročník projektové konference PMcon určené především studentům a začínajícím projekťákům.

Toto číslo nás ohromně těší, jelikož osvěta a vzdělávání v oboru projektového řízení je jednou ze základních myšlenek a cílů, na kterých naše organizace stojí. Pokud jste se některých z těchto akcí zúčastnili, pevně doufáme, že pro vás budou přínosné na cestě vašeho profesionálního rozvoje.

5 dokončených projektů

V průběhu roku jsme také dovedli do úspěšného konce celkem pětici projektů, za jejichž řízením i realizací stojí projektové týmy složené z členů našeho klubu. Konkrétně se jednalo o tyto projekty:

  • Projektová videa;
  • Veletrh Začni s neziskovkou 2014 (více zde);
  • Konference PMcon 2014 (více zde);
  • Konference Welcome to Freedom (více zde);
  • a Podnikatelský záměr: Farmářský obchod (více zde).

Je třeba na tomto místě vyjádřit obrovský dík všem zúčastněným, jelikož všichni naši členové pracovali na projektech bezplatně, ve svém volném čase a věnovali do nich spoustu energie a úsilí. A stejně tak jsme pro jejich realizaci nalezli podporu u bezpočtu neziskových i komerčních organizací, čehož si velice vážíme a je to pro nás dalším potvrzením toho, že co děláme, má smysl. Takže ještě jednou - díky!

Spolupráce s partnery

I v letošním roce jsme se zapojili do řady aktivit u partnerských organizací, se kterými sdílíme společně cíle. S workshopem o řízení stakeholderů se náš tým v květnu zúčastnil Konference Projektový management 2014 ve Zlíně. V průběhu celého roku byli naši zástupci rovněž zapojeni do příprav a samotné realizace pražské Konference Projektového řízení 2014 pořádané Komorou Projektových Manažerů a spol. Symphera, která se uskutečnila na konci září. V zimním semestru jsme se rovněž zúčastnili organizace studentské projektové soutěže na České zemědělské univerzitě v Praze. A naše zástupce najdete také v řadách dobrovolníků podílejících se na provozu České komory PMI.

Rozvoj klubu

Utěšeně roste rovněž naše členská základna, jež momentálně čítá přibližně 40 aktivních členů, kteří se pravidelně účastní klubových schůzek a z velké většiny jsou zapojeni do našich interních projektových týmů. Jelikož tento počet s sebou přináší rostoucí nároky na efektivní organizaci našich aktivit, pracovali jsme průběžně také na zlepšování našich interních procesů, přesnější definici rolí a zodpovědností v rámci klubu a rozvoj nástrojů, s kterými pracujeme.

Co nás čeká?

A na co se můžete těšit v nadcházejících měsících? Především na spoustu dalších skvělých akcí, na kterých budete mít možnost dozvědět se více o osvědčených principech, technikách a nástrojích projektového řízení. V nadcházejícím semestru přivítáme více hostů z praxe i na našich pravidelných schůzkách. Budeme pracovat na dalším zlepšování interní projektové metodiky a nástrojů pro řízení našich projektů dostupných prostřednictvím nedávno nasazeném balíku Office 365. A svého dne D se dočká veletrh Začni s neziskovkou 2015 a konference PMcon 2015.

Celému klubu bych tímto chtěla popřát, ať se mu v roce 2015 daří naplňovat stanovené plány a cíle minimálně stejně úspěšně, jako v roce minulém a s vámi všemi, kteří si přejete se v oboru projektového řízení dále rozvíjet, se ráda uvidím na některé z našich akcí.

 

Za Studentský klub projektového řízení,

Lucie Háková
Manažerka klubu

 

Partneři klubu