V rámci klubu již delší dobu pracujeme na různorodých projektech, které jsou zpravidla realizovány několikačlennými týmy. Doposud jsme se snažili příliš nezasahovat do toho, jaké nástroje používají pro svoji spolupráci a volba vhodného nástroje tak zůstávala plně na rozhodnutí vedoucího každého z projektových týmů. Na projektech jsme tak pracovali např. s nástroji Asana, Trello, MS Project, Google Docs, Dropbox, Facebookem a dalšími. S postupem času se ovšem utěšeně rozrůstá jak naše členská základna, tak portfolio projektů, které současně realizujeme. To s sebou přirozeně přináší další nároky na integraci těchto nástrojů, instruktáže uživatelů, správu uživatelských účtů a podobně. Před nějakým časem jsme se tedy rozhodli s tím něco udělat. Až když už, vzali jsme to od podlahy.

Shodou okolností jsme nedávno také narazili na nabídku společnosti Microsoft, která neziskovým organizacím, jako je ta naše, nabízí možnost získat bezplatně licence na integrované cloudové řešení využívající Office 365, Exchange a Sharepoint. Po bližším zkoumání jsme se pak rozhodli formalizovat interní IT projekt, který nazýváme MS Cloud a jehož cílem je využít tyto technologie pro podporu dalšího budoucího rozvoje klubu.

V jeho první fázi, kterou jsme úspěšně dokončili v neděli 16. listopadu, jsme se zaměřili na konsolidaci informací o uživatelích a různých úrovní oprávnění, migraci mailových schránek do nového prostředí a přesun projektových dat pod nově vytvořené týmové weby v rámci Sharepointu. Na této platformě jsme také položili základy budoucího Intranetu SKPŘ, v jehož rámci chceme našim členům poskytnout přehledně dostupné návody, informace o projektové metodice klubu, zdroje znalostí nebo například aplikaci pro sběr a hodnocení nápadů na příští projekty. A co je rovněž důležité - naši členové tak mají nyní možnost vyzkoušet si práci se špičkovými nástroji, které jsou v poslední době široce nasazovány i v korporátním prostředí.

V nadcházejících týdnech a měsících se chceme v rámci tohoto projektu zaměřit na rozvoj funkcionality a komfortnosti používání týmových webů takovým způsobem, aby co nejlépe pomáhali našim týmům řešit projekty efektivně. 

Partneři klubu