Hledáme HR a Marketingového manažera!

Zajímáš se o marketing nebo HR? Máš chuť si svoje schopnosti vyzkoušet v praxi a ještě během studia získat cenný zářez do CVčka, který ti pomůže v budoucích výběrových řízeních? Přidej se k nám! 

Do svých řad hledáme nové členy, kteří by měli zájem převzít odpovědnost za oblast HR a marketingu v naší organizaci. Více informací najdeš v přiložených letácích.

Leták - HR manažer

Leták - Marketingový manažer

Ohlédnutí za rokem 2014

Vážení přátelé projektového řízení,

Stojíme na počátku nového roku, a to s sebou přináší skvělou příležitost k malému ohlédnutí se zpět a zamyšlením nad tím, co se nám povedlo či nepovedlo v roce minulém. Pro nás ve Studentském klubu projektovém řízení šlo bezpochyby o nejnabitější rok v naší prozatímní historii. Co tedy máme za sebou? A na co se můžete těšit v novém roce?

Rozhovor s Martinem Mošnou

Přečtěte si rozhovor s jedním z bývalých členů našeho klubu - Martinem Mošnou, Produktovým manažerem ve společnosti Conceptica, kde se věnuje konzultantské činnosti v oblasti projektového managementu.

O tom, jak se k této práci dostal, jaké znalosti a dovednosti při ní využívá v praxi, jak vnímá stav projektového řízení v českých firmách a kam si myslí, že směřuje jeho budoucí vývoj.

Welcome to Freedom – již 26. 11.!

Srdečně Vás zveme na konferenci Welcome to Freedom, kterou SKPŘ pořádá ve spolupráci s nadací Linum Foundation. Tato akce se koná u příležitosti 25. výročí Sametové revoluce a má za cíl přiblížit zejména dnešním studentům pozadí těchto událostí, motivy a zkušenosti zúčastněných i dopady tehdejšího režimu na běžný život. Zprostředkovaně má také upozornit na nesamozřejmost svobody a demokracie a to, jakou hodnotu má pro naši dnešní společnost.

Konference se uskuteční již tuto středu, tj. 26. 11. 2014 od 13:00 na půdě Maďarského institutu v Praze a je otevřena všem zájemcům.

Nasazujeme MS Cloud

V rámci klubu již delší dobu pracujeme na různorodých projektech, které jsou zpravidla realizovány několikačlennými týmy. Doposud jsme se snažili příliš nezasahovat do toho, jaké nástroje používají pro svoji spolupráci a volba vhodného nástroje tak zůstávala plně na rozhodnutí vedoucího každého z projektových týmů. Na projektech jsme tak pracovali např. s nástroji Asana, Trello, MS Project, Google Docs, Dropbox, Facebookem a dalšími. S postupem času se ovšem utěšeně rozrůstá jak naše členská základna, tak portfolio projektů, které současně realizujeme. To s sebou přirozeně přináší další nároky na integraci těchto nástrojů, instruktáže uživatelů, správu uživatelských účtů a podobně. Před nějakým časem jsme se tedy rozhodli s tím něco udělat. Až když už, vzali jsme to od podlahy.

Partneři klubu